Home Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

1. Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động

2. Hệ thống báo cháy tự động

 

3. Hệ thống chữa cháy bằng CO2 và N2

 

 

4. Hệ thống hút thoát khói cứu nạn

 

5. Hệ thống quạt tạo áp cầu thang thoát hiểm 

 

Comments are closed.